CÁC ĐẠI LÝ DU LỊCH

SOMITUR – Đại lý lữ hành và du lịch 

Rua Manuel Fernando Caldeira, 3 A/ 3 B
Bairro dos Coqueiros – Luanda
Tel. 397965 -396059-398058, 399091
Fax. 335635
Tlm. 091 502351
Email: somitur@ebonet.net

TRANS KALANDULA – Đại lý lữ hành và du lịch

Rua dos Mareantes, 51 D R/C
Bairro Prenda – Luanda
Tel. 355706, Fax. 355706
Tlm. 091 501801- 092 301508
Email: transkalandula@hotmail.com
transkalandula@netangola.com

ANGOTUR – Đại lý lữ hành và du lịch

Rua Amílcar Cabral, nº 120 – Luanda
Tel. 394735
Alameda Manuel Van-Dúnem, nº 109 – Luanda
Tel. 446034-443616
Fax. 443616

ANGOLAN ADVENTURE SAFARIS

Đại lý lữ hành và du lịch

Rua Capitão José da Rosa, 23 – 2º Esq. Namibe
Tel. 61179 – Fax 50006
Email afaris@netangola.com

AVIS, Lda.

Rua Joaquim Kapango, 79 R/C – Luanda
Tel. 320647 Fax 320597

CHARME TOURS – Đại lý lữ hành và du lịch

Rua 1º Congresso do MPLA, nº 33/35 Luanda
Tel. 396499 – 397499 – 397699
Fax 331576
Email charme@netangola.com

HOLITUR – Công ty lữ hành và du lịch

Rua Cmdt. Kwenha, nº 212 R/C Luanda
Tel. 399612 – 399613
Fax 399612
Email holitur@ebonet.net

INTOURS – Công ty lữ hành và du lịch

Rua Martin Luther King, nº 57/67
C. Postal 2404 Luanda
Tel. 396650 – 393777
Fax 394291
Email intours@ebonet.net

Bài viết liên quan