GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN CẤP THỊ THỰC

Thị thực du lịch

Thị thực Du lịch được cấp cho một công dân nước ngoài dự định nhập cảnh vào Cộng hòa Angola, vì lý do gia đình, vì mục đích kinh doanh, tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ hoặc các chuyến đi mang tính chất giải trí, thể thao hoặc văn hóa. Thị thực có giá trị trong 120 ngày.

Lưu ý: Thị thực Du lịch không cho phép việc cư trú hoặc thực hiện bất kỳ công việc được trả công nào trên lãnh thổ Angola.

Người xin Thị thực Du lịch phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư yêu cầu cấp thị thực gửi Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai ảnh 3.5×4.5cm, phông trắng được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây;
 • 4. Bản chính và bản photo Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trắng;
 • 5. Bản sao Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế đã cập nhật;
 • 6. Bản in đặt chỗ chuyến bay hoặc Vé;
 • 7. Đặt phòng khách sạn, hoặc bằng giấy tờ bảo lãnh đón tiếp của công dân tại Angola;
 • 8. Chứng minh phương tiện sinh sống;
 • 9. Tờ khai cam kết với luật pháp Angola.

Đơn xin Thị thực Du lịch cho người dưới 18 tuổi, ngoài các giấy đã nêu ở trên cần có:

a) Giấy Cho Phép hoặc Ủy quyền của người bảo hộ, được kí tên và xác thực tại Phòng Công chứng Ăng-gô-la, Bộ Ngoại giao Angola và Phòng lãnh sự thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Angola.

Thị Thực ngắn hạn

Thị thực ngắn hạn được cấp cho những công dân cần nhập cảnh vào lãnh thổ Angola vì những lý do khẩn cấp. Thị thực có giá trị trong 10 ngày

Lưu ý: Thị thực Ngắn hạn không cho phép người sở hữu cư trú hoặc thực hiện bất kỳ công việc được trả công nào trên lãnh thổ Angola.

Người xin Thị thực ngắn hạn phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư yêu cầu cấp thị thực gửi tới Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai bức ảnh 3.5×4.5cm; phông trắng, chụp trong 6 tháng gần nhất.
 • 4. Bản chính và bản photo Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trắng;
 • 5. Bản in đặt chỗ chuyến bay hoặc Vé;
 • 6. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
 • 7. Đặt phòng khách sạn, hoặc Giấy bảo lãnh/đón tiếp của công dân cư trú tại Angola;
 • 8. Chứng minh phương tiện sinh sống;
 • 9. Tờ khai cam kết tôn trọng luật pháp Angola.

Thị thực quá cảnh

Thị thực quá cảnh được cấp cho công dân nước ngoài, để tới được đích đến cuối cùng, phải quá cảnh tại lãnh thổ Angola.

Người xin Thị thực quá cảnh phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư yêu cầu cấp thị thực gửi Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5×4.5cm; phông trắng, được chụp trong vòng 6 tháng gần nhất.
 • 4. Bản chính và bản sao Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và hai tờ trống và bao gồm trang dán thị thực của nước đến;
 • 5. Đặt phòng khách sạn hoặc giấy bảo lãnh nơi lưu trú của công dân Ăng-gô-la;
 • 6. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
 • 7. Tờ khai cam kết với luật pháp Angola;

Thị thực lao động

Thị thực lao động được cấp cho công dân nước ngoài nhằm mục đích nhập cảnh vào lãnh thổ Angola, để tạm thời lao động được trả lương vì lợi ích của Nhà nước hoặc các đơn vị khác;

Người nộp đơn xin Thị thực lao động phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư đề nghị cấp thị thực của Cơ quan tuyển dụng gửi đến Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5×4.5cm; phông trắng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất
 • 4. Hộ chiếu bản gốc và bản photo, còn hạn trên 6 tháng và 2 tờ trống.
 • 5. Hợp đồng lao động hoặc Hợp đồng có thời hạn;
 • 6. Chỉ tiêu của Bộ Hành chính công, Lao động và An ninh xã hội-MAPESS hoặc Cơ quan ngang bộ khác;
 • 7. Tờ khai cam kết tuân thủ luật pháp của Angola;
 • 8. Bản sao Diário da República (điều lệ của công ty) Chứng nhận nộp thuế gần nhất.
 • 9. Giấy chứng nhận về trình độ học vấn và / hoặc trình độ chuyên môn;
 • Sơ yếu lý lịch;
 • 10. Giấy xác nhận lý lịch tư pháp cấp bởi chính quyền nơi bạn cư trú;
 • 11. Giấy chứng nhận y tế được cấp tại quốc gia nơi bạn cư trú;
 • 12. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;

Thị thực Du học

Thị thực Du học được cấp cho công dân nước ngoài nhằm mục đích cho phép người đó nhập cảnh vào lãnh thổ Angola, để tham gia chương trình học tập tại các trường công lập hoặc tư thục, cũng như các trung tâm đào tạo chuyên nghiệp hoặc thực tập trong các công ty và nhà nước hoặc tư nhân, dịch vụ.

Người nộp đơn phải nộp các tài liệu sau:

 • 1. Thư đề nghị cấp thị thực gửi tới Bộ phận Lãnh sự Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5cm x4.5cm, nền trắng, được chụp gần nhất trong vòng 6 tháng.
 • 4. Bản gốc và Bản sao của hộ chiếu (còn hạn trên một năm).
 • 5. Bằng chứng về việc ghi danh hoặc bằng chứng về việc đi học tại một cơ sở giáo dục được công nhận chính thức;
 • 6. Bản sao Lý lịch tư pháp;
 • 7. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
 • 8. Giấy chứng nhận y tế từ nước xuất xứ;
 • 9. Chứng minh phương tiện sinh sống;
 • 10. Bản cam kết tôn trọng luật pháp Angola.

Thị thực Tạm trú

Thị thực tạm trú được cấp cho công dân nước ngoài nhằm cho phép người đó vào lãnh thổ Angola dựa trên những điều kiện sau:

a) Thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở tôn giáo hoặc tổ chức phi chính phủ;
b) Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, di chuyển và khuyến nông của trường đại học:
c) Đi cùng theo diện thành viên gia đình của người được cấp Thị thực Du học; Điều trị y tế, nhà đầu tư hoặc lao động;
d) Là thành viên gia đình của người có giấy phép cư trú;
e) Là vợ hoặc chồng của công dân Ăng-gô-la.

Người xin Thị thực Tạm trú phải nộp các giấy tờ sau:

 • 1. Thư yêu cầu cấp thị thực gửi Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5×4.5cm, nền trắng, được chụp gần nhất trong vòng 6 tháng.
 • 4. Bản chính và bản photo Hộ chiếu(còn hạn trên 6 tháng và 2 tờ trống;
 • 5. Lý lịch tư pháp được cấp ở nước sở tại;
 • 6. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
 • 7. Giấy khám sức khỏe được cấp tại nước xuất xứ;
 • 8. Chứng minh mối quan hệ gia đình với công dân ăng-gô-la;
 • 9. Chứng minh phương tiện sinh hoạt và nhà ở;
 • 10. Bản cam kết tôn trọng luật pháp Angola.

Thị thực Điều trị Y tế

Thị thực Điều trị Y tế được cấp cho công dân nước ngoài và nhằm cho phép người có thị thực vào lãnh thổ quốc gia để được điều trị tại bệnh viện công hoặc tư.

Người nộp đơn xin Thị thực Điều trị Y tế phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư yêu cầu cấp thị thực gửi Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán;
 • 2. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5×4.5cm, nền trắng, được chụp gần nhất trong vòng 6 tháng;
 • 4. Bản chính và bản photo Hộ chiếu(còn hạn trên 6 tháng và còn 2 tờ trống);
 • 5. Báo cáo y tế từ nước xuất xứ;
 • 7. Giấy khám sức khỏe;
 • 8. Văn bản của cơ sở y tế nơi người nộp đơn sẽ nhập viện;
 • 9. Bản sao Lý lịch tư pháp của nước sở tại;
 • 10. Chứng minh điều kiện sinh sống;
 • 11. Bản cam kết tôn trọng luật pháp Ăng-gô-la.

Thị thực định cư

Thị thực định cư được cấp cho người nước ngoài có ý định cư trú trên lãnh thổ quốc gia.

Lưu ý: Thị thực định cư cho phép người sở hữu nó, được làm việc.

Người nộp đơn xin Thị thực Định cư, phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • 1. Thư đề nghị cấp thị thực gửi Bộ phận Lãnh sự của Đại sứ quán.
 • 2 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
 • 3. Hai ảnh cỡ 3.5×4.5cm, nền trắng, được chụp gần nhất trong vòng 6 tháng;
 • 4. Bản chính và bản photo Hộ chiếu(còn hạn trên 6 tháng và còn 2 tờ trống);
 • 5. Lý lịch tư pháp của nước xuất xứ / nơi bạn cư trú;
 • 6. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
 • 7. Giấy khám sức khỏe cấp bởi quốc gia sở tại.
 • 8. Giấy chịu trách nhiệm của chủ nhà hoặc chứng minh về quyền sở hữu / thuê nhà
 • 9. Chứng minh phương tiện sinh sống.
 • 10. Bản cam kết tôn trọng luật pháp Ăng-gô-la.

• Trong trường hợp xin kết hôn hoặc đoàn tụ gia đình, đính kèm các tài liệu sau:
a) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của vợ / chồng người yêu cầu (công dân Ăngola).
b) Bản sao giấy chứng nhận kết hôn.
c) Tờ khai ghi đầy đủ thông tin.
d) Hai ảnh;
e) Bản sao hộ chiếu.

Thông tin về Thị thực đầu tư

Thị thực cho nhà đầu tư được Cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh cấp cho nhà đầu tư nước ngoài, đại diện hoặc luật sư của công ty đầu tư, nhằm mục đích thực hiện và thực hiện đề xuất đầu tư, với điều kiện được đăng ký bởi Cơ quan hành chính có thẩm quyền, theo các điều khoản của Luật Đầu tư Tư nhân.

————————–

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN THỊ THỰC NGOẠI GIAO, ƯU TIÊN VÀ CÔNG VỤ

Thị thực ngoại giao, công vụ và ưu tiên được cấp bởi Bộ Ngoại giao, thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc lãnh sự, cho phép người mang hộ chiếu ngoại giao, dịch vụ, đặc biệt hoặc phổ thông đến Cộng hòa Angola với mục đích ngoại giao, công vụ hoặc công tác chính thức. 2. Các thị thực được đề cập trong số trước phải được sử dụng trong vòng 60 ngày.

Thị thực ngoại giao

Thị thực ngoại giao được cấp cho các nhà ngoại giao, nhân viên đại sứ quán có tư cách ngoại giao, người đứng đầu văn phòng của các tổ chức quốc tế, cũng như cho vợ/chồng và con cái của họ.

Người xin Thị thực Ngoại giao phải xuất trình các giấy tờ sau:

1. Công hàm từ Bộ Ngoại giao/ Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện Liên hợp quốc hoặc các Tổ chức khu vực;
2. Bản chính và bản photo Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và 2 tờ trống;
3. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin;
4. Hai (02) ảnh hộ chiếu;
5. Bản sao Giấy chứng nhận quốc tế về vắc xin;
6. Đặt chỗ hoặc Vé máy bay(bản photocopy);
7. Công văn của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola (ICAESC)
Đối với trẻ vị thành niên:
• Đơn cho phép trẻ xuất cảnh của bố mẹ hoặc người bảo lãnh, có chữ ký được chứng nhận.
• Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân của người bảo lãnh.
• Đối với trẻ từ một (01) tuổi, bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận vắc xin quốc tế, trẻ lớn hơn phải xuất trình giấy khám sức khỏe.

Thị thực công vụ

Thị thực công vụ được cấp cho người mang hộ chiếu công vụ hoặc muốn đến nước Cộng hòa Angola trong một chuyến thăm chính thức.

Người nộp đơn xin Thị thực công vụ phải xuất trình các giấy tờ sau:

1. Công hàm của Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện của Liên hợp quốc hoặc các tổ chức trong khu vực;
2. Bản chính và bản photo Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trắng;
3. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của Sứ quán;
4. Hai (02) ảnh hộ chiếu;
5. Bản sao Giấy chứng nhận vắc xin quốc tế mới nhất;
6. Đặt chỗ hoặc Vé máy bay (bản photocopy);
7. Công văn của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola (ICAESC)
Đối với trẻ vị thành niên:
• Đơn cho phép trẻ xuất cảnh của bố mẹ hoặc người bảo lãnh, có chữ ký được chứng nhận.
• Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân của người bảo lãnh.
• Đối với trẻ từ một (01) tuổi, bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận vắc xin quốc tế, trẻ lớn hơn phải xuất trình giấy khám sức khỏe.

Thị thực ưu tiên

Thị thực ưu tiên được cấp cho người mang hộ chiếu ngoại giao, đặc biệt hoặc phổ thông đến nước Cộng hòa Angola theo diện ngoại giao, công vụ hoặc thăm chính thức.
Người nộp đơn xin Thị thực Ưu tiên phải xuất trình các giấy tờ sau:
1. Công hàm của Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện ngoại giao, Lãnh sự quán, Cơ quan đại diện của Liên hợp quốc hoặc các tổ chức khu vực;
2. Bản chính và bản photo Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng và còn ít nhất 2 trang trắng;
3. 02 Tờ khai ghi đầy đủ thông tin theo mẫu của Sứ quán;
4. Hai (02) ảnh hộ chiếu;
5. Bản sao Giấy chứng nhận vắc xin quốc tế mới nhất;
6. Đặt chỗ hoặc Vé máy bay (bản photocopy);
7. Công văn của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Angola (ICAESC)
Đối với trẻ vị thành niên:
• Đơn cho phép trẻ xuất cảnh của bố mẹ hoặc người bảo lãnh, có chữ ký được chứng nhận.
• Bản chính và bản sao chứng minh nhân dân của người bảo lãnh.
• Đối với trẻ từ một (01) tuổi, bắt buộc phải xuất trình Giấy chứng nhận vắc xin quốc tế, trẻ lớn hơn phải xuất trình giấy khám sức khỏe

Bài viết liên quan