Thông tin chung

Vào thời kỳ đỉnh cao của thời thuộc địa, tiềm năng du lịch của Angola đã được công nhận, nhưng sự phát triển của nó không thành hiện thực do ngành kinh tế quan trọng này vẫn chưa được chú ý đến.

Năm 1972, ở Angola chỉ có 57 khách sạn, trong đó Luanda, Huambo, Lubango và Lobito chiếm 54,4%, tổng số giường là 3.934, trong đó riêng Luanda có 1.140 giường.

Chúng ta có thể mô tả đặc điểm của ngành Du lịch ở Angola trong giai đoạn 1975-1988.

Hơn 90% khách sạn và các cơ sở lưu trú tương tự của Angola đã bị chủ cũ bỏ hoang.

Năm 1975, với việc thành lập Chính phủ Nhà nước Angola đầu tiên sau khi tuyên bố độc lập, Angola thành lập Bộ Thương mại và Du lịch, từ đó, tách ra Tổng cục Du lịch Angola cùng với các lĩnh vực hoạt động kinh tế – xã hội.

Trên cơ sở Nghị định số 26/75, các khách sạn và địa điểm du lịch đã được can thiệp và Trung tâm Kiểm soát và Quản lý Khách sạn, Nhà hàng và các Cơ sở lưu trú tương tự ở Tỉnh Luanda được thành lập song song.

Trong hai năm tiếp theo, việc sử dụng không hợp lý dẫn đến hậu quả là sự xuống cấp của khách sạn, nhà hàng và các cơ sở hạ tầng tương tự, cũng như các cơ sở lưu trú bổ sung.

Tháng 5 năm 1977, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/77 thành lập Bộ Thương mại Nội bộ và phê duyệt Quy chế cơ hữu, bao gồm Tổng cục Du lịch và Khách sạn Quốc gia.

1978 bắt đầu quá trình thành lập các công ty khách sạn ở phạm vi tỉnh (Emprotéis), tổng cộng vào năm 1983 đã thành lập 19 công ty loại này. Tại Luanda, ANGHOTEL-U.E.E. đã được thành lập ban đầu ở phạm vi địa phương, nhưng sau đó địa bàn hoạt động được mở rộng bao gồm Cabinda, Huambo, Huíla; Malange và Benguela. Trong giai đoạn này, đã thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Cải tạo và mở rộng khách sạn Pousada das Quedas de Kalandula, chưa hoàn thành;ü
 • Cải tạo các khách sạn M’ombaka và Congresso vào năm 1983;
 • Cải tạo và phục hồi hoàn toàn Hotel Presidente năm 1984, cũng như các khách sạn Alameda, Tourism, Costa do Sol và Panorama ở Luanda;
 • Xây dựng khách sạn 50 phòng tại Luanda (Khu phức hợp Vila Alice);
 • Khôi phục các cơ sở khách sạn nhỏ tương tự và xây dựng một số Trung tâm Giải trí
 • Đào tạo nhân viên trong lĩnh vực khách sạn;

Theo Nghị định số 42/81 ngày 19 tháng 11 của Bộ Thương mại Nội bộ, các quán bar, quán cà phê, phòng trà, nhà máy bia, nhà hàng và nhà trọ đã được cho các cá nhân thuê để chuyển giao hoạt động. Mặc dù vậy, chuỗi khách sạn vẫn tiếp tục hoạt động và ngày càng xấu đi.

Năm 1988, do kết quả của Chương trình An toàn Kinh tế và Tài chính, các cuộc tiếp xúc với WTO bắt đầu. Kể từ đó bắt đầu đánh thức tiềm năng du lịch ở Angola.

Năm 1988, công ty du lịch Angola đầu tiên được thành lập là ANGOTUR, LDA.

Đàm phán với Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc nhằm đưa Angola vào Dự án Phát triển Du lịch Khu vực Nam và Đông Phi.

Bắt đầu quá trình gia nhập UNWTO của Angola.

Năm 1989, Angola gia nhập Tổ chức Du lịch Thế giới trong Đại hội đồng WTO lần thứ 8 tổ chức tại Paris vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Bắt đầu lễ kỷ niệm đầu tiên của Ngày Du lịch Thế giới ở Angola.

Năm 1990, trong dịp kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới, Hội nghị đa ngành đầu tiên được tổ chức và đưa ra các khuyến nghị định hướng cho hoạt động của ngành.

Việc Angola gia nhập UNWTO đã mang lại những lợi thế rõ ràng và lợi ích trước mắt được thể hiện trong việc thực hiện dự án “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ của Nhà nước Angola trong lĩnh vực du lịch”, một dự án do UNDP tài trợ và UNWTO thực hiện, thể hiện thông qua các hành động sau:

 • Cơ cấu lại Tổng cục Du lịch;
 • Xây dựng hệ thống thu thập, xử lý, phân tích và xuất bản số liệu thống kê du lịch;ü  Tạo dịch vụ thống kê trên máy tính tại DINATUR;
 • Chuẩn bị các đề xuất về Luật Du lịch;ü  Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên;
 • Khuyến khích thành lập các công ty và đại lý du lịch và lữ hành, cũng như xây dựng các hiệp hội nghề nghiệp tư nhân trong lĩnh vực này như HORESIL, AAVOTA và ADHA;
 • Tổ chức Tổng cục Du lịch Quốc gia với sự thành lập vào tháng 7 năm 1996 của Bộ Khách sạn và Du lịch;
 • Phục hồi, cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng khách sạn và du lịch;
 • Quy hoạch và lập kế hoạch du lịch;ü  Công tác đào tạo cán bộ của ngành;
 • Đóng góp vào việc giữ gìn và củng cố bản sắc dân tộc, hòa bình, hội nhập và hợp tác quốc tế;
 • Quảng bá hình ảnh Angola như một điểm đến du lịch tiềm năng;
 • Góp phần bảo vệ, giữ gìn và nâng cao tài nguyên thiên nhiên, văn hóa – xã hội và truyền thống của đất nước;
 • Thúc đẩy sự phát triển hài hòa và bền vững của hoạt động du lịch quốc gia, luôn đạt được lợi ích trong sự phát triển kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Angola;

Tất cả những nỗ lực này cho phép chúng ta xác nhận hiện trạng du lịch hiện tại ở Angola.

Hiện trạng du lịch ở Angola

Tình hình du lịch hiện tại ở Angola được thể hiện qua dữ liệu thống kê dưới đây.

Chuỗi khách sạn và cơ sở lưu trú tương tự và đại lý du lịch và lữ hành.

Khách sạn 96 đơn vị
Nhà nghỉ 188 đơn vị
Khách sạn dạng căn hộ 12 đơn vị
Nhà hàng và địa điểm tương tự 2.133 đơn vị
Khách sạn mini 5 đơn vị
Quần thể du lịch 12 đơn vị
Nhà trọ 2 đơn vị
Nhà trọ mini 3 đơn vị
Đại lý lữ hành 160 đơn vị

 Số lượng khách du lịch ở Angola và quốc tịch

NĂM 1999 2000 2001 2002 2003
Số lượng khách du lịch từ nhiều nơi 45.500 50.700 67.400 90.532 106.625
Tỉ lệ khách du lịch thay đổi (so với năm trước đó) -12,5% 10% 32% 34% 18%
Số lượng khách du lịch châu Âu 29.116 30.800 38.200 52.169 55.190
% khách du lịch châu Âu (trên tổng số) 64% 61% 65,7% 57,6% 57,6%
Số lượng khách du lịch châu Phi 7.887 8.400 14.800 16.723 30.915
% khách du lịch châu Phi (trên tổng số) 17% 17% 22% 18,5% 29%
Số lượng khách du lịch châu Mỹ 6.081 7.600 9.200 15.044 14.770
% khách du lịch châu Mỹ (trên tổng số) 13% 15% 13,6% 16,6% 14%

 

Mục đích du lịch đến Angola

ANO 1999 2000 2001 2002 2003
% khách đến công tác 74,2% 62% 54% 52% 63%
%  khách đến kinh doanh 12,5% 11% 17% 32% 17%
% khách thăm thân, nghỉ dưỡng 13% 26% 19% 16% 20%

 

Doanh thu du lịch tính theo triệu KZ

NĂM 1999 2000 2001 2002 2003
GIÁ TRỊ 9.714 180.200 562.500 437.910 4.518.845

Các khoản thu này liên quan đến khách sạn, nhà nghỉ và hoạt động du lịch thu được vào năm 2002 là 7345 triệu Kz, và năm 2003 là 1,549,140 triệu Kz.

Với giá trị này, tổng doanh thu năm 2002 là 445,255 triệu Kz, và năm 2003 là 6,067,985 triệu Kz.

Khung pháp lý

• Nghị định – Luật số 5/96 thành lập Bộ Khách sạn và Du lịch

• Nghị quyết số 7/97, ​​phê duyệt Chính sách Du lịch Quốc gia;

• Nghị quyết số 9/97, phê duyệt Chiến lược Khách sạn và Du lịch;

• Kế hoạch xây dựng Quy hoạch Tổng thể Du lịch;

• Cải tạo và phục hồi cơ sở hạ tầng Khách sạn và Du lịch;

• Chiến lược Thanh tra Du lịch;

• Kế hoạch Đào tạo Chiến lược cho Ngành;

• Hợp tác quốc tế;

• Nghị định – Luật số 4/97 – Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Bộ Khách sạn và Du lịch;

• Nghị định – Luật số 54/97 – Phê duyệt các Quy tắc về Kỷ luật Cấp phép và Tài chính cho các Cơ quan Lữ hành và Du lịch;

• Nghị định số 6/97 – Thiết lập các Quy tắc liên quan đến việc sử dụng các nguồn tài nguyên du lịch của Quốc gia và việc thực hiện hoạt động Khách sạn và các ngành tương tự;

• Nghị định hành pháp số 92/99 – Phê duyệt các mẫu giấy phép mới để thực hiện hoạt động khách sạn và các ngành tương tự;

• Nghị định hành pháp số 93/99 – Phê duyệt mẫu giấy phép cho các công ty lữ hành và du lịch;

• Nghị định liên tịch số 94/99 – Phê duyệt giá giấy phép mới cho hoạt động khách sạn và các công ty kinh doanh lữ hành và du lịch tương tự và các loại thuế phí.Hiện tại, đang thực hiện việc cập nhật một số Luật, cũng như xây dựng các Luật mới.

Bài viết liên quan