Angola có nguồn nguyên liệu nông nghiệp có thể đóng góp vào dòng ngoại hối vào nước này. Cà phê, bông, dứa sợi và đường, là những nguyên liệu tiềm năng chưa được khai thác.

Trên thực tế, nông nghiệp vẫn là cơ sở cho nền kinh tế của đất nước, nhưng công nghiệp phải là lá phổi của sự phát triển và xoay chuyển kinh tế ở Angola – nơi mà tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên vẫn còn chưa được khai thác hết.

Khoảng 60 đến 75% dân số Angola phụ thuộc vào nông nghiệp để kiếm sống. Tuy nhiên, theo tài liệu của Hiệp hội Công nghiệp Bồ Đào Nha (AIP), sự sụt giảm trong tỉ lệ sản xuất nông nghiệp ngày càng phổ biến. Người ta ước tính rằng sản lượng nông nghiệp năm 1990 giảm 3% so với năm 1989. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Angola có các nguồn tài nguyên quan trọng, đặc biệt là gỗ mun, gỗ đàn hương và gỗ trắc, ngoài ra còn có rừng trồng bạch đàn và thông.

Hiện nay, hầu hết việc sản xuất gỗ tại Angola là để tiêu thụ trong nước. Khó khăn lớn để phát triển nông nghiệp là do lượng mìn dư thừa bị vùi lấp trong đất trong thời kỳ chiến tranh, đặc biệt là sau năm 1992, thời điểm xung đột bùng phát sau khi UNITA bác bỏ kết quả bầu cử.

Người ta ước tính rằng tại Angola, cứ 10 triệu dân thì lại có 15 triệu mỏ được đặt trên đất canh tác.

 

Bài viết liên quan