Thủy sản

Ngành thủy sản bị suy thoái sau khi Angola giành độc lập năm 1975, nhưng đã phục hồi nhờ các khoản đầu tư (đặc biệt là đầu tư quốc tế) và sự an toàn của các bờ biển. Các ngành công nghiệp đóng hộp đang được phục hồi, các kho lạnh mới đang được xây dựng và đội tàu đánh cá đang được cải tiến. Sản lượng khai thác, vào đầu những năm 70 đạt 450 nghìn tấn, chủ yếu là để xuất khẩu, tổng cộng đạt 312 nghìn tấn vào năm 1989, một sản lượng thậm chí còn cao hơn so với những năm trước đó. Sự gia tăng này là do việc mở cửa các vùng biển của Angola cho các công ty đánh cá nước ngoài, hoạt động của các công ty này được điều chỉnh bởi các thỏa thuận được thiết lập với Bộ Thủy sản và theo đó nước này nhận được phần trăm nhất định trong tổng sản lượng cá đánh bắt được.

Mặt khác, từ phân tích được thực hiện đối với (các) lĩnh vực đánh bắt cá (nông nghiệp, cà phê, công nghiệp chế biến, vật liệu xây dựng và thương mại), cho thấy rằng, mặc dù đã có sự hỗ trợ để khôi phục lại các tiêu chuẩn kinh tế trước đây, song Angola vẫn không thể tái khởi động các cơ cấu sản xuất và diễn ra sự suy giảm liên tục, trừ ngành khai thác dầu và đánh bắt cá.

Chương trình phát triển ngành sản xuất cho giai đoạn hai năm 1995/1996 cho thấy rằng đã có một sự thoái trào nghiêm trọng, thị trường trong nước bị phá hủy, việc sử dụng lực lượng sản xuất giảm xuống mức rất thấp và sự suy giảm trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm đã gây ra tình trạng thiếu hụt lương thực chưa từng có trong lịch sử nước này.

Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng của ngành là kết quả của việc suy giảm năng lực sản xuất trong nước, nguyên nhân cơ bản là do hậu quả chiến tranh  và sự thiếu hụt các phương tiện và dịch vụ sẵn có. Trong những năm qua, một số phương án đã được thử nghiệm nhằm khắc phục tình trạng thiếu lương thực, chủ yếu ở các khu vực thành thị và vùng ven đô.

Nhập khẩu đã và đang tiếp tục là một trong những giải pháp tốn kém và gây tổn hại cho sự phát triển mà không giải quyết được vấn đề. Trong bối cảnh đó, đối với ngành thủy sản, chương trình hai năm 1995/1996 dành ưu tiên cho sự can thiệp vào các lĩnh vực nghiên cứu, kiểm soát và quản lý nguồn lợi, nâng cao năng lực sản xuất của đội tàu quốc gia, nhà máy đóng tàu, cơ sở hạ tầng cảng, cũng như việc cải thiện các điều kiện dỡ hàng và lưu kho.

Mặt khác, thông qua các chương trình thí điểm về cơ bản dựa trên đánh bắt tận thu, chương trình (phụ) này nhằm đảm bảo tăng sản lượng cá và cung cấp cho người dân.Theo Chương trình Kinh tế và Xã hội (PES), nhu cầu tài chính để khởi động lại ngành đánh bắt cá ước tính là 57,7 triệu USD vào năm 1996, so với 55 triệu USD vào năm trước đó. Do hậu quả của việc đánh bắt quá mức và tác động của môi trường, một số loài cá đã giảm sản lượng vào cuối những năm 1980.Hiện nay, đã có sự phục hồi do giảm số lượng tàu thuyền và áp dụng các biện pháp bảo vệ và kiểm soát của chính phủ Angola. Đội tàu trong và ngoài nước đánh bắt khoảng 200 nghìn tấn, cho phép mở rộng ngành khai thác thủy sản. Đội tàu quốc gia bao gồm 2.800 tàu, trong đó 2.500 tàu đánh bắt thủ công.Với một loạt các cải cách chính trị và kinh tế mà Angola đang áp dụng, Nhà nước đã và đang thay đổi vai trò của mình. Ngành thủy sản tiến hành tự do hóa giá cả và tư nhân hóa hầu hết các công ty, trong khi các công ty đang chuẩn bị các điều kiện cho việc tư nhân hóa các công ty còn lại và những công ty lớn hơn. Nhà nước bắt đầu hạn chế hoạt động của mình trong lĩnh vực thủy sản để quản lý nguồn lợi, kiểm soát chính (giám sát), hỗ trợ phát triển, tạo cơ sở hạ tầng cảng và đào tạo. Sự tham gia của khu vực tư nhân được định hướng nhằm tổ chức và quản lý lĩnh vực sản xuất và thương mại.Vào giữa năm 1992, Luật Thủy sản được ban hành, bao gồm các khía cạnh khác nhau của hoạt động, cụ thể là các điều khoản sơ bộ, quản lý và quy hoạch nghề cá, hệ thống cấp phép, cũng như các điều khoản liên quan đến hoạt động đánh bắt, thiết lập ngành nuôi trồng thuỷ sản, bảo đảm chất lượng và xuất khẩu thủy sản, thuế suất và các thủ tục nói chung. Luật này được soạn thảo với sự hỗ trợ của FAO, hiện tại cũng hỗ trợ việc xây dựng các quy định tương ứng.

Bài viết liên quan