Taag –Hãng Hàng không quốc gia Angola

Số 123, Rua da Missão – Luanda
Tel. (00244-2) 392541 / 393098 / 393148 / 393348

Sonair – Công ty Dịch vụ hàng không, S.A.R.L.

Dịch vụ taxi hàng không và máy bay trực thăng sân bay quốc tế 4 tháng 2, C.P. 1316 Luanda
Tel. (00244-2) 321907 / 321632 Fax 321521 / 321572
E-mail: sonair@sonair.ebonet.net

Air Gemini

Đường Guilherme Pereira Inglês số 43, 3º B – Luanda
Tel. (00244-2) 335511 /335779 / 336199 Fax: 351205
E-mail: airgemini@netangola.com

ACC – Angola Air Charter

Sân bay quốc tế 4 de Fevereiro – Luanda
Tel. (00244-2) 321290 / 323559 Fax: 320773 / 321290
E-mail: ang-aircharter@ebonet.net

SAA-South African Airways

Số 2/4 Đường Clube Marítimo Africano, R/C – Luanda
Tel. (00244-2) 391858 / 395820 Fax: 335028
E-mail : lourinhosaa@netangola.com

TAAP – Air Portugal

Số 79 Đại lộ 4 tháng 2 – Luanda
Tel. Reservas (00244-2) 331691/4, Balcão 331696 Fax 331687
E-mail: taplad@multitel.co.ao

Air Gabon

Số 8, Hồ 4 tháng 2 – Luanda (Toà nhà Khách sạn Presidente Meridien)
Tel. (00244-2) 310878 / 310614 Fax 310061

Bài viết liên quan