CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÒN SỐNG

  1. Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận được điền đầy đủ thông tin viết bằng chữ in hoa hoặc đánh máy mực đen và được ký tên bởi người thụ hưởng
  2. Bản gốc và bản coppy của Hộ chiếu và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
  3. Thẻ hưu trí hoặc thẻ Bảo hiểm xã hội

Công dân cần xuất trình giấy tờ bản gốc hoặc coppy của Thẻ hưu trí hoặc giấy tờ chứng minh đang là hưu trí ở Angola

 

Bài viết liên quan