Down load file : -->Giấy tờ cần thiết để xin xác thực bằng lái xe

XÁC THỰC BẰNG LÁI XE

Các giấy tờ cần thiết để xin xác thực bằng lái xe Ăng-gô-la

  • Tờ khai điền đầy đủ thông tin, không tẩy xóa, viết bằng chữ in hoa hoặc đánh máy bằng mực đen, có chữ ký của người thụ hưởng
  • Thư gửi đến Giám đốc Sở GTVT
  • Bản photo bằng lái xe còn hạn
  • Bản photo giấy tờ tùy thân ( Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu)
  • Chứng nhận đăng ký lãnh sự còn hạn (Đối với công dân Ăng-gô-la)
  • Mẫu đơn:

Ao

Sector Consular da Embaixada da República de Angola em Hanói

 

(Nome)……………………………, natural de……………., de …….. anos de idade, títular da carta  de condução nº …………………, emitida em …………. aos…………….. e válida até………………

Vem por este meio solicitar à V. Excia, no sentido de junto da Direcção de Trânsito  e Serviço Rodoviário, se digne mandar passar uma declaração que comprove a autenticidade da referida carta de condução passada em seu nome.

 

Espera deferimento.  

 

Hanói, aos ………. de ……… de 20………

 

————————————————————————————————————————————————–

HỒ SƠ CÓ THỂ BỊ TỪ CHỐI NẾU THIẾU MỘT TRONG SỐ CÁC GIẤY TỜ BẮT BUỘC NÊN TRÊN

Bài viết liên quan