Mật độ dân cư: 9,6 người/Km2

Tỷ lệ lạm phát: 24,42% (2022)

Cơ cấu việc làm: Ngành sơ cấp 68,5%; Thứ cấp 4,5%; Dịch vụ 26,8%.

Các mặt hàng xuất khẩu chính: Dầu, kim cương/ khoáng sản khác, gỗ, cá, cà phê, bông và sisal.

Các mặt hàng nhập khẩu chính: Thực phẩm, đồ uống, sản phẩm rau quả, thiết bị điện và xe cộ.

Đối tác kinh doanh chính: Mỹ, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Brazil và Nam Phi.

Cảng chính: Luanda, Lobito và Namibe.

CÁC CƠ QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH THỨC
GARE – Văn phòng hỗ trợ định biên doanh nghiệp
Tầng 9, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại: 39 04 96
Fax: 39 29 87
IDIA – Viện Phát triển Công nghiệp Angola
Tầng 8, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại: 33 84 92
INAPEM – Viện Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc gia
Số 18 Đường Mota Feo
Điện thoại: 33 29 74/39 33 86
Điện thoại / Fax: 33 11 46
INAFOP – Viện Đào tạo Nghề nghiệp Quốc gia
Số 53 Đường Timor
Điện thoại: 34 32 40
IIE – Viện Đầu tư nước ngoài
Tầng 9, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại: 33 37 27/33 47 00/33 75 65/39 26 20/39 27 42/39 29 54
Fax: 39 33 81 – P.B.X: 33 12 52
UTC – Đơn vị hành chính kỹ thuật của Uỷ ban Hợp tác châu Âu – Angola
Đại lộ Comandante Valodia
Điện thoại: 34 47 65/34 40 34
Tổng cục Phát triển Công nghệ Quốc gia
Tầng 8, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại: 33 84 92
Fax: 39 24 00
Văn phòng Định biên Thủy sản
Đại lộ 4 tháng 2
Tòa nhà Atlantic
Điện thoại: 39 27 82
Văn phòng Kế hoạch Nông nghiệp
Đại lộ Comandante Gika
Điện thoại: 32 07 21/32 19 43
Fax: 32 05 53
Văn phòng Định biên Thương mại
Đại lộ 4 tháng 2
Tầng 3, Palácio de Vidro
Điện thoại: 33 20 27
Văn phòng pháp lý về công trình công cộng
Tầng 4 Tòa nhà Mutamba
Điện thoại: 33 59 09
Fax: 39 25 39
Phòng Kỹ thuật Bộ Giao thông vận tải
Tầng 3, Số 32 Đường Typography Mamã Tita
Điện thoại: 33 01 99
Ủy ban Định biên Công trình công cộng
Tòa nhà Mutamba, số 4, cửa B
Điện thoại: 33 12 27 – 8
Ủy ban Định biên ngành cà phê
Rua Amilcar Cabral, 45/47
Điện thoại: 39 29 70
IAPI – Viện Sở hữu công nghiệp Angola
Tầng 6, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại/ Fax: 33 29 74
IANORQ – Viện Tiêu chuẩn và Chất lượng Angola
Tầng 7, Số 25 Đường Cerqueira Lukoki
Điện thoại/ Fax: 33 72 94

Bài viết liên quan