Thời gian mở cửa:

Từ thứ 2 đến thứ 6:

9h30-11h30 và 13h30-15h30

Phòng Lãnh sự đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ của Ăng-gô-la và Việt Nam.

Xin vui lòng kiểm tra Lịch nghỉ lễ trước khi đến Phòng Lãnh sự.

Bài viết liên quan